Lovecký výcvik

Nabízíme přípravu pejska na zkoušky lovecké upotřebitelnosti.

Lovecký výcvik je zaměřen na přípravu psů na zkoušky lovecké upotřebitelnosti, zkoušky vloh, OVVR .

Výcvikem loveckých psů se zabývám delší dobu, osobně jsem vycvičil a následně předvedl na zkouškách spousty pejsků kteří zkoušky zvládli a hlavně byli ůspěšně uvedeni do praxe a jsou i nadále platným pomocníkem v honitbách.  Jsem rozhodčím z výkonu pro Podzimní zkoušky psů maých plemen.Lovecký výcvik je řešen vždy formou individuálního přístupu k pejsku. Výcvik je zaměřen na rozvoj jeho přirozených vrozených vlatností pejska který je veden NENÁSILNOU METODOU!!!!

Cena za 1 lekci výcviku je 200Kč.

 Výcvik retrievera


Práce retrívrů je odlišná od jiných plemen lP6080270oveckých psů. Říká se o nich, že jejich práce je prací specialistů. Specialistů na aport. Retrívrů je několik samostatných plemen, mezi nejoblíbenější patří labradoři, zlatí retrieveři, fleti.

Požadavky na retrievera

Od retrívrů se vyžaduje při práci klid, ovladatelnost, poslušnost a obrovská chuť k aportu. Více než u jiných plemen loveckých psů se od nich vyžaduje přinášení v mnoha podobách a v různých stupních obtížnosti. Také ovladatelnost se prověřuje velmi důsledně. Spolupráce vůdce se psem je zde velmi výrazná.

Retrívra je důležité zpočátku nutit k tělesné aktivitě, ovšem s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Na začátku učíme pejska pracovat s nosem a začínáme s aporty, zpočátku velmi nenásilně.

Vysílání do směru a to i na velkou vzdálenost a směrová ovladatelnost s následnou dohledávkou a správným přinesením je velmi důležitá.

Zkoušky lovecké upotřebitelnosti

psí školka U zkoušek lovecké upotřebitelnosti u retrívra začínáme zkouškami vloh. Zde je žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastnila spíše mladší zvířata, u kterých ještě nejsou vrozené vlohy ovlivněny pozdějším výcvikem. Toto posouzení je důležité k dalšímu chovu, pokud se chceme věnovat výcviku.

Vlohy pro chovnost se také prověřují na OVVR – ověření vrozených vloh retrívrů. Jedná se o zkoušku, na základě které je možno (po úspěšném absolvování dvou výstav) retrívra uchovnit. Zkouška vloh ani OVVR však nejsou postačující pro uznání retrívra k lovecké upotřebitelnosti.

Další zkoušky

Další důležité zkoušky, kterých se retrívři mohou účastnit, jsou podzimní, lesní, vodní a všestranné. Zde se hodnotí spolupráce psa a vůdce, důraz se klade na paměť k aportu a hledání v terénu. U hledání v terénu se hodnotí vyhledávání, dohledávka a vlečky pernaté i srstnaté. Specialitou retrívrů je zkouška přinášení neboli ZPR.

Imitace skutečného lovu

i class="fa fa-paw" aria-hidden="true"> Samozřejmě retrívři mají také svůj vyšší pracovní standard, v tomto případě field –trial, což je imitace skutečného lovu. Tady se více než kde jinde prověří kvalita pejska.

i class="fa fa-paw" aria-hidden="true"> Další aktivitou, kterou mohou retrívři vykonávat, jsou takzvané working testy a dummy testy. Tyto akce jsou loveckému výcviku o něco vzdálenější, než příprava ke zkouškám lovecké upotřebitelnosti.

i class="fa fa-paw" aria-hidden="true"> Při výcviku retrívrů se soustřeďujeme na spolehlivý, to je téměř stoprocentní aport, spolupráci s vůdcem a chuť k práci.