Retriever

Povaha retrieverů


Povaha retrieverů je jedním z charakteristických a nejdůležitějších znaků těchto plemen.

Dlouholetá cílená plemenitba upevnila žádoucí vlastnosti a kromě špičkových loveckých předpokladů mají retrieveři spoustu vynikajících všestranných schopností. Retrieveři jsou jediná plemena loveckých psů, která lze mnohostranně využít i v jiné oblasti, než lovecké a oni jsou při tom spokojeni.

  • Dokáží být perfektními rodinnými psy a společníky dětí při jejich hrách, do kterých se aktivně zapojují, stejně jako trpělivě provází starší a osamělé lidi.
  • Mohou být nepostradatelnými pomocníky nejrůzněji postiženým lidem, připraveni jim pomáhat 24 hodin denně.
  • Jsou vysoce inteligentní a velmi snadno cvičitelní i pro začátečníky.
  • Jsou absolutně nekonfliktní, milují všechny živé tvory a jakákoliv agrese je jim cizí.
  • Jejich charakteristickou vlastností je touha jakkoliv potěšit svého pána.
  • Jsou tedy téměř ideálními společníky pro každou věkovou kategorii a aktivitu.

Aktivita retrievera

Každý zájemce o retrievera by měl počítat s tím, že to jsou energičtí psi, kteří potřebují pohyb a aktivitu i přesto, že se dokáží přizpůsobit soužití na malém prostoru a nepřekážet. Milují co nejtěsnější kontakt s lidmi a chtějí být v centru dění.

Tito nadmíru mírní, přátelští, shovívaví a nezáludní psi dokáží v případě potřeby tvrdě pracovat v obtížném terénu s největším nadšením, jen aby byl jejich pán spokojen.

Jsou stále plni energie a člověk má pocit, že by pro něj vypustili duši. Pouhý prostor pro pohyb však nestačí, retriever nebude cvičit bez vás. Vy jste jeho důvod pro aktivitu, ať už je to běh, aportování či přetahování. Čas aktivně věnovaný vašemu psu se vám zúročí jinak, utuží váš vzájemný vztah, udrží psa v dobré kondici a pohodě a pes bude dostatečně unaven na to, aby doma prováděl nějakou destrukční činnost.

Ačkoliv jsou plemena retrieverů považována za velmi mírumilovná, mohou se vyskytnout jedinci s projevy agresivity až útočnosti. Tato vlastnost není retrieverům vrozena a je absolutně nežádoucí. Bohužel se vrůstající módností plemen retrieverů a nezodpovědností některých chovatelů se poruchy chování projevují stále častěji. Chovatelé, kteří bezohledně staví svůj chov na zvířatech s nestandardním chováním, dělají retrieverům jen ostudu. Nekontrolovaná agrese vždy znamená nebezpečí. Agresivnímu psu se nedá důvěřovat, může kdykoliv někoho pokousat a vážně zranit. Takové počínání nesmí být tolerováno, i když je pro majitele často bolestné vidět, jak prudce se najednou mění chování jejich miláčka a nelze je ničím omlouvat.

Pravidla výcviku

Samozřejmě i taková zlatíčka jako retrieveři si potřebují osvojit pravidla soužití s člověkem. Žádný pes se nerodí již vycvičený, což někteří noví majitelé automaticky předpokládají. Dobrý chovatel zajistí, aby štěně bylo dobře socializované, tzn. aby bylo psychicky vyrovnané, nebojácné, přátelské, zvyklé na lidi a různá zvířata. Dobří chovatelé učí svoje štěňata také základům přivolání a hygieny. Dobré způsoby však nejsou zahrnuty v kupní ceně a po odběru štěněte je pouze na novém majiteli, aby psa naučil přijatelnému chování tak, aby se nestal přítěží pro něj a pro okolí.

psi_cvicak_003Základním pravidlem je nejprve stanovení pravidel, co pes smí a co ne. Dalším pravidlem je jejich absolutně důsledné dodržování. Neexistují žádné výjimky, pes je nechápe, je to tvor absolutně poctivý. Tím, že psovi někdy něco dovolíte a jindy zakážete, mu způsobujete pouze frustraci a zmatek v jeho hlavě a také oslabujete svoje vedoucí postavení. Pes je tvor společenský a v každé společnosti musí existovat určitý řád, aby nezavládl zmatek a chaos. V každé psí smečce existují velmi přísná pravidla a řád, který musí všichni dodržovat, aby smečka přežila. Jestliže smečku tvoříte vy, musíte stanovit a dodržovat určitá pravidla, nezbytná pro normální chod takového soužití. Naprostá většina nežádoucích projevů chování vašeho psa tkví v nějaké vaší výchovné chybě. Pokud nemáte dostatek času, abyste se psovi mohli věnovat, zvažte sami, zda je vhodné jeho pořízení.