Zdokonalování retrievera

Skutečná kvalita již vycvičeného retrívra je ovlivňována především časem, který jsme věnovali jeho výcviku a zlepšování jeho přirozených vloh. Dolaďování (zpřesňování, zjemňování) je výsledkem péče cvičitele a pozornosti, která je při výcviku věnována detailům práce psa. Tyto detaily zvyšují kvalitu práce, která pak může i přesáhnout očekávání vůdce. Dolaďování je nejen o stylu práce, ale hlavně o funkčním chování psa, jeho schopnostech a odpovědích na povely, které přispívají ke spokojenosti při práci v terénu.

Ladění práce psa má mnoho aspektů, jako třeba předávku do ruky, jisté držení, reakce na povely, klid před ránou i zvěří, dohledávka postřelené zvěře apod. "Hotový" retriever má základní vlastnosti, vztahující se k ovladatelnosti:

Reaguje spolehlivě na povely, signály a pomoc vůdce
Plní příkazy rychle a současně jistě, stylově
Vykazuje klidné, trpělivé a disciplinované chování, je vždy pod kontrolou vůdce
I každodenní práce v terénu zahrnuje prvky precizní ovladatelnosti

Vytříbená ovladatelnost:


Nácvik trpělivosti

Vybroušený retriever dokáže sedět tiše a klidně i během dlouhé doby nečinnosti. K tomuto cvičení se vracejte opakovaně, po dobu 20-30 minut v různých povětrnostních podmínkách, na různých místech a v různém terénu. Pes musí během cvičení zůstat klidný a tichý (žádné zvuky, rušivé chování nebo neustálý pohyb z nudy). Tuto schopnost je možné trénovat například během práce na zahradě, v kanceláři apod. Postupně přidávejte rušení - hrající si děti, jiné psy, jiná zvířata, atd. Využívejte i různé počasí - mrholení, déšť, sněžení. Podobné rušivé okolnosti najdete i při lovu!

Postoj

Vytříbený retriever sedí pozorně a Postoj psaspořádaně. Správně sedící pes je symbolem pozornosti.
Pokud si pes během dlouhých period klidu lehne, není to problém, ale ležení během čekání na "blind" nebo v řadě psů znamená ledabylost a nepozornost. Opravujte štěňata od mládí, aby si nezvykla lehat během povelu "sedni". Pokud si lehají, vraťte se bez prodlení k nim, za pomoci vodítka je znovu posaďte, a zopakujte povel "sedni", použijte tento způsob i v situaci, kdy si štěně lehá vedle vás, když zastavíte. Buďte důslední, a správné chování odměňujte, tresty vedou u štěňat obvykle ke zhoršení tohoto chování.

Sezení "na bocích" nebo s vystrčenou jednou nohou do strany je chyba. Opravujte psa, dokud nedosáhnete správné pozice, nedovolte psu vyvinout si zvyk sedat špatným způsobem. Pokud pes opakovaně vystrkuje nohu během povelu "sedni", zůstaňte během povelu vedle něj a zlehka tlačte svou nohou na jeho, pes by měl stáhnout svoji nohu pod sebe, v takovém případě zopakujte povel, a správné chování odměňte.

Kňučení:

Kňučení zahrnuje také štěkání a vrčení, nikdy je psovi nedovolte. Pes musí sedět klidně a tiše i ve skupině psů a lidí i během rušení, během střelby, létající a padající zvěře, a to bez kňučení. Přestože hlasitost při vzrušení je často zděděná po rodičích, jedná se o odstranitelné chování, pokud je mu včas během výcviku věnována pozornost.

Chování při dopravě:

Pes musí být pod absolutní kontrolou během nastupování i vystupování z dopravního prostředku. Nehotový retriever obvykle využije první příležitost vyskočit z auta nebo kotce a splašeně běhá kolem. Důsledkem jsou bitky s jinými psy, křik dalších vůdců, povyk kolem a to vše je naprosto zbytečné. Nekontrolovaný pes se také může stát např. předmětem havárie s projíždějícím autem. Vycvičený retriever se chová ve vozidle klidně, a čeká na povel k nastoupení nebo vystoupení a nastupuje nebo vystupuje v určeném pořadí (v případě převozu více psů). Po výstupu čeká spořádaně na další povely vůdce. Není nic nepříjemnějšího než mokrý, zablácený retriever právě se vracející z honu, který skočí do vašeho krásného auta, jakmile otevřete dveře.

Klid před zvěří:

Vychovaný retriever zůstává u nohy a nenechá se vyprovokovat vyplašenou zvěří, ptáky apod. Pes by měl být veden již během základního výcviku ke klidu, pokud se objeví zvěř. Výcvik začíná hned jak se štěně naučí povel "k noze" a je relativně klidné před padajícími aporty. Během povelu "k noze" pohazujte aporty, současně velte "sedni". Během výcviku se dostanete do stavu, kdy pes sedá, jakmile vidí padající aport. Poté přidejte chladnou zvěř a potom můžete např. plašit holuby, zatímco pes jde u nohy. Přechod k rušení střelbou a živou zvěří je logickým dalším krokem. I když nebudete chtít používat svého psa pro práci, zjistíte, že tato úroveň klidu je výhodná i v jiných situacích.

Pronásledování:

Hotový retriever nehoní zvířata ani zvěř, pokusy honit nekontrolovatelného psa jsou velmi zahanbující. Retriever musí být schopen odolat tendenci pronásledovat srnu nebo zajíce, stejně jako jinou srstnatou nebo pernatou zvěř, která před ním vyrazí z úkrytu. Vychovávejte svého psa ke klidu před všemi zvířaty a zvěří, cvičte v zazvěřených oblastech, správně vychovaný pes se naučí věnovat jen minimum pozornosti zvěři a pachům. Hotový retriever může být vyslán i skrz stádečko krav.

Brány, ohrady a ploty:

Disciplinovaný pes zůstává v klidu, zatímco ostatní otevírají a prochází brány a branky. Pes snažící se o proběhnutí bránou před lidmi je otravný a nebezpečný.

Pes má projít bránou nebo ohradou vždy až na povel vůdce.

Překonávání překážek:

Vycvičený pes je opatrný, trpělivý a pozorně se drží u nohy, pokud jdete nebezpečným nebo obtížným terénem. Pes musí dávat pozor, aby lovci nepřekážel v pohybu při překonávání padlých kmenů, hrubého podrostu nebo hlubokého sněhu, bláta nebo vody. Pes by měl být naučen sedět trpělivě, zatímco lidé překračují příkopy, slézají prudké svahy apod. a jít vpřed až na povel. Štěňata je vhodné učit "k noze" při různých rychlostech chůze a při chůzi v obtížném terénu, a to už poměrně záhy. Vyplatí se i výuka plavání vedle vůdce (na povel "k noze").

Předchozí příklady jsou jen některé ze schopností, které má mít "vypiplaný", poslušný, ovladatelný a disciplinovaný pes. Ve skutečnosti, vytříbenost psa nespočívá ani tak ve stylu jako ve funčnosti psa, alespoň pro skutečného lovce. Úspěch spočívá v detailech a pozornost k detailům tvoří ze psa toho správnoho retrievera, který je posléze uchazečem i o tituly na soutěžích